AEROKINESIS

 • Mírné změny směru a intenzity větru při změně nálady (pasivní)

 • Ochlazení nebo oteplení vzduchu (pasivní)

 • Vyvolávání větru (aktivní)

 • Schopnost létat (aktivní)

 • Vyvolávání bouří (aktivní)

 • Veškerá kontrola a generování všech typů bouří včetně tornád a hurikánů (aktivní)

 

ATMOKINESIS

 • ​Mírné změny stavu počasí při změně nálady (pasivní)

 • Vytvoření duhy při prudké změně chování (pasivní)

 • Kontrola nad teplotou v blízkém okolí (aktivní)

 • Ovládání větru a mraků (aktivní)

 • Vyvolávání deště, sněhu a duhy (aktivní)

 • Veškerá kontrola nad počasím a jeho změnami (aktivní)

 

ELECTROKINESIS

 • ​Výboje statické elektřiny (pasivní)

 • Vyvolávání blesků (pasivní)

 • Absorbování elektřiny a její vedení do předmětů v poloviční síle (aktivní)

 • Vytváření a manipulace s elektromagnetickým polem (aktivní)

 • Teleportace (aktivní)

 • Schopnost poškodit mozek odpálením neutronů, léčení ochrnutí nebo poškozených nervů (aktivní)

SHAPESHIFTING

 • Zakrývání nedokonalostí na obličeji (pasivní)

 • Přizpůsobení vzhledu myšlenkou (pasivní)

 • Kontrola nad změnami věku a rysů (aktivní)

 • Schopnost kopírovat okolí včetně pohlaví a hlasu (aktivní)

 • Přebírání schopností zvířat (aktivní)

 • Přeměna na zvíře (aktivní)

Héra / Ἥρᾱ

DOMESTIC MANIPULATION

 • Kontrola nad chodem domácnosti (pasivní)​

 • Posilování pout a vztahů (pasivní)

 • Manipulace se vztahy (aktivní)

 • Schopnost myšlenkou někoho/něco očistit (aktivní)

 • Vykouzlení jídla ze vzduchu (aktivní)

 • Krádež a obnova myšlenek (aktivní)

 

LIFE CREATION

 • Vnímání těhotenství a určení pohlaví (pasivní)

 • Zvýšená plodnost a citlivější mateřské instinkty (pasivní)

 • Schopnost požehnat ženy plodností (aktivní)

 • Čtení myšlenek dětí (pasivní)

 • Schopnost samooplodnění (aktivní)

 • Vytváření živých bytostí (aktivní)

 

MENTAL CONTROL

 • Odolnost vůči ovlivnění (pasivní)

 • Empatické cítění (pasivní)

 • Schopnost změnit emoční reakce (aktivní)

 • Komunikace se zvířaty (aktivní)

 • Vstupování do cizích snů, když dotyčný spí (aktivní)

 • Přivolání a ovládání menších zvířat (aktivní)

TELUMKINESIS

 • Ovládání jakékoliv zbraně na boj zblízka (pasivní)

 • Umění sebeobrany (pasivní)

 • Vyvolání jakékoliv zbraně na boj zblízka (aktivní)

 • Schopnost odzbrojit soupeře (aktivní)

 • Dočasné prokletí zbraně (aktivní)

 • Vytvoření zbraně z čehokoliv (aktivní)

Nejedná se o přímé potomky Héry, pouze o požehnané smrtelné dívky!

ANIMAKINESIS

 • ​Vodní zvířata instinktivně vyhledávají blízkost (pasivní)

 • Ovládání jízdy na koni/pegasovi (pasivní)

 • Ovládání vodních zvířat (aktivní)

 • Komunikace se zvířaty (aktivní)

 • Léčení zraněné vodní fauny dotekem (aktivní)

 • Schopnost vidět zvířecíma očima (aktivní)

 

ATMOKINESIS

 • ​Mírné změny stavu počasí při změně nálady (pasivní)

 • Vytvoření duhy při prudké změně chování (pasivní)

 • Kontrola nad teplotou v blízkém okolí (aktivní)

 • Ovládání větru a mraků (aktivní)

 • Vyvolávání deště, sněhu a duhy (aktivní)

 • Veškerá kontrola nad počasím a jeho změnami (aktivní)

 

GEOKINESIS

 • ​Vytváření trhlin při negativních emocích (pasivní)

 • Vyhledávání vzácných kamenů a hornin (pasivní)

 • Schopnost pohybovat zemí v malém až středním rozsahu (aktivní)

 • Manipulace se zemí (aktivní)

 • Vytváření a způsobování zemětřesení (aktivní)

 • Absolutní kontrola nad magmatem a lávou, schopnost vyvolat vulkán i v moři nebo oceánu (aktivní)

HYDROKINESIS

 • ​Dýchání pod vodou (pasivní)

 • Léčení se dotekem vody (pasivní)

 • Vytváření vzduchových bublin pod vodou pro ostatní (aktivní)

 • Kontrola nad vlnami a jejich vytváření, proměna na štít (aktivní)

 • Vyvolávání pramene vody odnikud (aktivní)

 • Vytváření a kontrola Tsunami (aktivní)

Poseidón / Ποσειδώνας

Hádes / Άδης

GEOKINESIS

 • ​Vytváření trhlin při negativních emocích (pasivní)

 • Vyhledávání vzácných kamenů a hornin (pasivní)

 • Schopnost pohybovat zemí v malém až středním rozsahu (aktivní)

 • Manipulace se zemí (aktivní)

 • Vytváření a způsobování zemětřesení (aktivní)

 • Absolutní kontrola nad magmatem a lávou, schopnost vyvolat vulkán i v moři nebo oceánu (aktivní)

 

NECROMANCY

 • ​Přivolávání a zahánění duchů (pasivní)

 • Schopnost fyzicky se dotknout duchů (pasivní)

 • Komunikace s mrtvými (aktivní)

 • Propouštění duší (aktivní)

 • Vyvolávání kostlivých válečníků a zombie (aktivní)

 • Dočasná přeměna lidí nebo polobohů na duchy (aktivní)

 

PHOBOKINESIS

 • ​Vytušení silných fóbií při pohledu na ostatní (pasivní)

 • Přirozená odolnost vůči strachu a fóbiím (pasivní)

 • Dotekem zjistit strach (aktivní)

 • Vyvolání krátkodobého strachu (aktivní)

 • Posílení fyzických atributů strachem ostatních (aktivní)

 • Absolutní ovládání strachu, vyvolávání nových fóbií (aktivní)

UMBRAKINESIS

 • Schopnost vidět v absolutní tmě (pasivní)

 • Skrývání se ve stínech, zneviditelnění se temnotou (pasivní)

 • Absorbování stínů k posílení fyzických atributů (aktivní)

 • Schopnost obklopit nepřátele neproniknutelnou tmou (aktivní)

 • Cestování skrze stíny nebo stínové portály (aktivní)

 • Absolutní kontrola nad stíny, temnotou a vytváření zbraní (aktivní)

AMOKINESIS

 • Přitahování opačného/stejného pohlaví (pasivní)

 • Rozpoznání sexuality druhého dotekem (pasivní)

 • Vynucení vlastní atraktivity u ostatních (aktivní)

 • Vyvolávání fyzického vzrušení dotekem (aktivní)

 • Vynucení posedlosti po někom jiném (aktivní)

 • Schopnost vytvořit lásku z negativních či neutrálních emocí (aktivní)

 

BIOKINESIS

 • Odolnost vůči nemocím (pasivní)

 • Dokonalá pleť (pasivní)

 • Zakrývání zranění iluzí (aktivní)

 • Přizpůsobení vzhledu myšlenkou (pasivní)

 • Změna fyzického vzhledu dotekem (aktivní)

 • Vyvolávání dočasné nesmrtelnosti (aktivní)

 

CHARMSPEAK

 • Ovládání francouzštiny (pasivní)

 • Vyšší sebevědomí a sociální schopnosti (pasivní)

 • Mírná kontrola nad emocemi protivníka (aktivní)

 • Umění přesvědčování v jednoduchých záležitostech (aktivní)

 • Vytváření neporušitelných přísah (aktivní)

 • Schopnost absolutně ovládat své okolí pomocí hlasu (aktivní)

MYSTIOKINESIS

 • ​Odolnost vůči ovlivnění (pasivní)

 • Léčení se dotekem vody (pasivní)

 • Florokinesis (aktivní)

 • Čtení myšlenek (aktivní)

 • Upravování vzpomínek (aktivní)

 • Vyvolávání věcí (aktivní)

Afrodita / Αφροδίτη

Apollón / Απόλλων

AUDIOKINESIS

 • ​Schopnost dokonale ovládat jakýkoli hudební nástroj (pasivní)

 • Dokonalá paměť na vše, co je vysloveno (pasivní)

 • Proklínání ostatních rýmováním (aktivní)

 • Přesvědčování ostatních pomocí slov (aktivní)

 • Manipulace se zvukem a jeho vlnami v různé míře (aktivní)

 • Vytváření velmi ostrého zvuku, který dokáže zmást, omráčit nebo připravit o sluch (aktivní)

 

PHOTOKINESIS

 • ​Vytváření světelných jisker (pasivní)

 • Vytváření světelných štítů a silového pole (pasivní)

 • Schopnost vytvořit iluzi nebo halucinaci (aktivní)

 • Ovládání světla a změna jeho tvaru např. do koule (aktivní)

 • Teleportace (aktivní)

 • Vyvolání oslepujícího záblesku, který je schopen vymazat život (aktivní)

PROPHECY

 • ​Dejavu (pasivní)

 • Snění s drobnými záblesky budoucnosti (pasivní)

 • Schopnost sledovat lidi nebo věci, vytváření mentálních map (aktivní)

 • Spouštění vizí při doteku (aktivní)

 • Vyslovování věšteb (pasivní)

 • Schopnost změnit budoucnost (aktivní)

VITAKINESIS

 • ​Lepší kondice oproti ostatním (pasivní)

 • Automatické léčení drobných zranění (pasivní)

 • Schopnost léčit zraněné okolí ve středním rozsahu (aktivní)

 • Automatické léčení středně závažných zranění (aktivní)

 • Zpomalené stárnutí (pasivní)

 • Vyvolávání dočasné nesmrtelnosti (aktivní)

ARCHERY (automatická pasivní schopnost)

 • ​Ovládání luku a kuše (pasivní)

 • Zasažení cíle - nehybný terč (pasivní)

 • Zasažení cíle - pohyblivý terč (aktivní)

 • Výroba střelné zbraně (aktivní)

 • Zabíjení nestvůr s jakoukoliv střelnou zbraní (aktivní)

NECROMANCY

 • ​Přivolávání a zahánění duchů (pasivní)

 • Schopnost fyzicky se dotknout duchů (pasivní)

 • Komunikace s mrtvými (aktivní)

 • Propouštění duší (aktivní)

 • Vyvolávání kostlivých válečníků a zombie (aktivní)

 • Dočasná přeměna lidí nebo polobohů na duchy (aktivní)

 

ODIKINESIS

 • ​Vyvolávání konfliktů (pasivní)

 • Posílení fyzických dovedností negativními emocemi (pasivní)

 • Zesilování negativních emocí ve svém okolí (aktivní)

 • Manipulace s emocemi a jejich vyrušení u okolí (aktivní)

 • Vyvolávání chronického strachu (aktivní)

 • Schopnost přeměnit dobré vlastnosti na špatné, dočasně změnit lidskou povahu (aktivní)

TELUMKINESIS

 • Ovládání jakékoliv zbraně na boj zblízka (pasivní)

 • Umění sebeobrany (pasivní)

 • Vyvolání jakékoliv zbraně na boj zblízka (aktivní)

 • Schopnost odzbrojit soupeře (aktivní)

 • Dočasné prokletí zbraně (aktivní)

 • Vytvoření zbraně z čehokoliv (aktivní)

WAR MANIPULATION

 • ​Lepší kondice oproti ostatním (pasivní)

 • Předvídání úderů v souboji (pasivní)

 • Vyvolávání chaosu v řadách nepřátel (aktivní)

 • Schopnost odhodit nepřítele mocným řevem (aktivní)

 • Fyzické a psychické oslabení protivníků (pasivní)

 • Dočasné převzetí nadlidské síly a nezranitelnosti (aktivní)

Áres /  Άρης

Artemis / Άρτεμις

ANIMAKINESIS

 • ​Zvířata instinktivně vyhledávají blízkost (pasivní)

 • Podvědomé nalézání zraněných živočichů (pasivní)

 • Ovládání divokých zvířat (aktivní)

 • Schopnost vidět zvířecíma očima (aktivní)

 • Přebírání schopností divokých zvířat (aktivní)

 • Dočasná přeměna protivníka na zvíře (Aktivní)

 

HUNTING

 • ​Orientační smysl (pasivní)

 • Zostřené smysly (pasivní)

 • Rozeznávání stop (aktivní)

 • Pokládání a vycítění pastí (aktivní)

 • Schopnost vystopovat jakoukoliv nestvůru podle stop a pachu (aktivní)

 • Boj v nepříznivých meteorologických podmínkách

PHOTOKINESIS

 • ​Vidění v naprosté tmě (pasivní)

 • Orientace dle souhvězdí (pasivní)

 • Schopnost vytvořit iluzi nebo halucinaci (aktivní)

 • Vytváření světelných štítů a silového pole (aktivní)

 • Teleportace (aktivní)

 • Vyvolání oslepujícího záblesku, který je schopen vymazat život (aktivní)

PROWESS IN BATTLE

 • Odhadování protivníkových kroků při souboji (pasivní)

 • Vylepšené fyzické atributy (pasivní)

 • Výrazně vyvinutějších reflexy oproti ostatním (aktivní)

 • Boj beze zbraně (pasivní)

 • Schopnost ovládnout jakoukoliv zbraň na blízko (aktivní)

 • Schopnost vyhrát předem prohranou bitvu (aktivní)

ARCHERY (automatická pasivní schopnost)

 • ​Ovládání luku a kuše (pasivní)

 • Zasažení cíle - nehybný terč (pasivní)

 • Zasažení cíle - pohyblivý terč (aktivní)

 • Výroba střelné zbraně (aktivní)

 • Zabíjení nestvůr s jakoukoliv střelnou zbraní (aktivní)

Jelikož je Artemis panenská bohyně, volí si čisté dívky do své družiny!

CRAFTSMANSHIP

 • Porozumění složitosti mechanismů (pasivní)

 • Ovládání přístrojů a vozidel (pasivní)

 • Navrhování konstrukcí a budov (pasivní)

 • Navrhování speciálních strojů a zbraní (pasivní)

 • Výroba speciálních strojů a zbraní (aktivní)

 • Vdechnutí života stroji (aktivní)

 

DIVINE WISDOM

 • ​Eidetická paměť (pasivní)

 • Kontrola nad emocemi ve stresových situacích (pasivní)

 • Urovnávání sporů za pomoci slov a přesvědčování (aktivní)

 • Strategické schopnosti na vysoké úrovni (aktivní)

 • Odhad chování a manipulace myšlenkami a emocemi protivníka (aktivní)

 • Zničení protivníka během několika chvil (aktivní)

MYSTIOKINESIS

 • Způsobení bolehlavu u protivníka při silných negativních emocích (pasivní)

 • Teleportování věcí (pasivní)

 • Ovládání nočních ptáků (aktivní)

 • Dočasné prokletí protivníka v oblasti znetvoří (aktivní)

 • Zneviditelnění se na krátkou dobu (aktivní) 

 • Přeměna na sovu (aktivní)

TELUMKINESIS

 • Ovládání jakékoliv zbraně na boj zblízka (pasivní)

 • Umění sebeobrany (pasivní)

 • Vyvolání jakékoliv zbraně na boj zblízka (aktivní)

 • Schopnost odzbrojit soupeře (aktivní)

 • Dočasné prokletí zbraně (aktivní)

 • Vytvoření zbraně z čehokoliv (aktivní)

Jelikož je Athéna panenská bohyně, potomci přichází na svět myšlenkou!

Potomci Athény mají vrozenou arachnofóbii po určení.

Athéna / Αθηνά

Deméter / Δήμητρα

ATMOKINESIS

 • ​Mírné změny stavu počasí při změně nálady (pasivní)

 • Vytvoření duhy při prudké změně chování (pasivní)

 • Kontrola nad teplotou v blízkém okolí (aktivní)

 • Vyvolávání deště a jasné oblohy (aktivní)

 • Ovládání a změna ročních období (aktivní)

 • Veškerá kontrola nad počasím a jeho změnami (aktivní)

 

CHLOROKINESIS

 • Urychlení růstu rostlin při pozitivních emocích (pasivní)

 • Zesílení vlastností rostlin při negativních emocích (pasivní)

 • Florokinesis (aktivní)

 • Usměrňování růstu rostlin a manipulace se šlahouny a výhonky (aktivní)

 • Vyvolávání vzácných rostlin (aktivní)

 • Schopnost oživit/uzdravit mrtvé rostliny (aktivní)

GEOKINESIS

 • Obnova poničené půdy (pasivní)

 • Vytváření trhlin při negativních emocích (pasivní)

 • Schopnost pohybovat zemí v malém až středním rozsahu (aktivní)

 • Manipulace se zemí (aktivní)

 • Vytváření oázy v nehostinné kraji (aktivní)

 • Vytváření a způsobování zemětřesení (aktivní)

SHAPESHIFTING

 • Zakrývání nedokonalostí na obličeji (pasivní)

 • Přizpůsobení vzhledu myšlenkou (pasivní)

 • Kontrola nad změnami věku a rysů (aktivní)

 • Přebírání schopností domácích zvířat (aktivní)

 • Přebírání schopností rostlin (aktivní)

 • Proměna v rostlinu (aktivní)

ALCOKINESIS

 • Zvýšená odolnost proti alkoholu (pasivní)

 • Vyhledávání a rozproudění každé párty (pasivní)

 • Přeměna nápojů na alkohol (aktivní)

 • Vyvolávání kocoviny u ostatních (aktivní)

 • Vytváření alkoholu (aktivní)

 • Přeměna věcí na cokoliv spojeného s vínem (aktivní)

 

CHLOROKINESIS

 • Urychlení růstu rostlin při pozitivních emocích (pasivní)

 • Zesílení vlastností rostlin při negativních emocích (pasivní)

 • Florokinesis (aktivní)

 • Usměrňování růstu rostlin a manipulace se šlahouny a výhonky (aktivní)

 • Vyvolávání vzácných rostlin (aktivní)

 • Schopnost oživit/uzdravit mrtvé rostliny (aktivní)

FORCED TRANSFORMATION

 • Změna barvy a velikosti předmětů (pasivní)

 • Vtisknutí zvířecího chování jinému (pasivní)

 • Vynucená částečná přeměna těla na zvířecí (aktivní)

 • Změna tvaru a materiálu předmětů (aktivní)

 • Dočasné prokletí (aktivní)

 • Dočasná přeměna protivníka na zvíře (aktivní)

SHAPESHIFTING

 • Zakrývání nedokonalostí na obličeji (pasivní)

 • Přizpůsobení vzhledu myšlenkou (pasivní)

 • Kontrola nad změnami věku a rysů (aktivní)

 • Přebírání schopností domácích zvířat (aktivní)

 • Přebírání schopností rostlin (aktivní)

 • Proměna v rostlinu (aktivní)

Dionýsos / Διόνυσος

Héfaistos / Ήφαιστος

BLACKSMITH

 • Znalost kovářského řemesla (pasivní)

 • Ovládání chladných zbraní na základní úrovni (pasivní)

 • Schopnost určit ideální zbraň pro jiného (aktivní)

 • Opravování zbraní v nehostinných podmínkách (aktivní)

 • Tvarování kovů dle libosti (aktivní)

 • Schopnost ukovat speciální zbraň se schopnostmi (aktivní)

 

GEOKINESIS

 • ​Vytváření trhlin při negativních emocích (pasivní)

 • Vyhledávání kovů a rud (pasivní)

 • Schopnost pohybovat zemí v malém až středním rozsahu (aktivní)

 • Manipulace se zemí (aktivní)

 • Vytváření a způsobování zemětřesení (aktivní)

 • Absolutní kontrola nad magmatem a lávou, schopnost vyvolat vulkán i v moři nebo oceánu (aktivní)

PYROKINESIS

 • Vyšší tělesná teplota (pasivní)

 • Odolnost vůči ohni a popáleninám (pasivní)

 • Absorbování plamenů k navýšení fyzické síly (aktivní)

 • Vydechování ohně (aktivní)

 • Přivolávání ohně, manipulace a tvarování (aktivní)

 • Vytváření ohnivé vlny (aktivní)

TECHNOKINESIS

 • Schopnost porozumět fungování strojů (pasivní)

 • Porozumění technickým nákresům a jejich vytváření (pasivní)

 • Vytváření jednodušších mechanismů a pastí (aktivní)

 • Vytváření složitých mechanismů a strojů (aktivní)

 • Ovládání kovu (aktivní)

 • Vdechnutí života strojům (aktivní)

CHARMSPEAK

 • Ovládání více jazyků (pasivní)

 • Charisma (pasivní)

 • Přesvědčivé lhaní (aktivní)

 • Umění přesvědčování v jednoduchých záležitostech (aktivní)

 • Vytváření neporušitelných přísah (aktivní)

 • Schopnost absolutně ovládat své okolí pomocí hlasu (aktivní)

 

MESSENGER

 • Zvýšená rychlost, síla a obratnost (pasivní)

 • Kódování zpráv a luštění kódů a hádanek (pasivní)

 • Zrychlení pohybu (aktivní)

 • Schopnost dočasně očarovat boty křídly (aktivní)

 • Schopnost cestovat do Podsvětí bez použití portálu (aktivní)

 • Cestování nadzvukovou rychlostí (aktivní)

MONEY MANIPULATION

 • Nacházení menších finančních obnosů (pasivní)

 • Sklony k hazardu (pasivní)

 • Obchodování s výhodami (aktivní)

 • Štěstí při riskování (aktivní)

 • Schopnost měnit věci na peníze (aktivní)

 • Množení peněz dotekem (aktivní)

THIEVERY

 • Kleptomanie (pasivní)

 • Odemykání běžných zámků (pasivní)

 • Vycítění pastí (pasivní)

 • Schopnost vycítit magický předmět (aktivní)

 • Odemykání magických zámků (aktivní)

 • Schopnost okrást olymského boha (aktivní)

Hermés / Ερμής

Následující.png

Zeus / Δίας

Tento blog je majetkem admin teamu a hráčů, kteří se podíleli společně vynaloženým úsilím na proměně a vylepšení. Veškeré texty jsou naše vlastní, nekopírujte reálie, registrace, jiný obsah a ani vzhled. Děkujeme, že dbáte na osobní kreativitu - admin team HoO

Blízká spolupráce s SHADEMORE TRPG

134c08_e7a2e6812be946608dfe89082ef2701c~

Dále spolupracujeme s:

9e97e3_19f5701ec03c4cd594c7fed33f1022b0~
Ikona+1.webp
banner.webp
298172_0b2b2d2951e441f7abcae66c8405c0fe~
Ikonka3.webp
reklama+ingwirth.jpg

© Vytvořeno by @Kefír, @Gipi, další kredity v admin team. Statue art by @artcobain (DA)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now