Pravidla

Základní pravidla

Neznalost neomlouvá, to je základní pravidlo platné i v právu. Veškeré informace k sepsání registrace jsou k dispozici na stránkách, stačí umět hledat. Pokud bys přesto nenašel/nenašla odpověď, stačí se optat na chatu.

Než začneš hrát

 • Po vstupu na discord se automaticky spouští lhůta na registraci, která trvá 14 dní. Po vypršení lhůty ti bude odepřen přístup na discord, dokud nebude zaslána registrace. Lhůtu lze prodloužit, 3x maximálně. Admin tě upozorní jednou 5 dní před koncem lhůty, pak už je vše na tobě.

 • Vstupem na discord se také zavazuješ k tomu, že budeš adminy respektovat a reagovat na jejich výzvy. V opačném případě si admin vyhrazuje právo tě z chatu vyprovodit.

 • Umožňujeme rezervaci faceclaimů nebo systémových postav, pouze však po dobu 1 měsíce. Rezervace na fc lze po domluvě 1x prodloužit.

 • Nedoporučujeme registrovat si jako první postavu potomka Velké trojky nebo temných (viz. Temní bohové), pro která platí samostatná pravidla. Takové registrace budou s největší pravděpodobností zamítnuty.

 • Po registraci bude tvá postava také automaticky zařazena do #tabule-hříšníků (viz. Tresty a discord)

 • Po schválení registrace nebo povolení admina ke hře se smíš registrovat na fórum. Přihlašovací jméno je jméno postavy, nikoliv nick na chatu.

 • Nezapomínej, vše je o domluvě. Admin může udělovat výjimky.​​

§ Registrace bývají zpracovány do 24 hodin od zaslání, pokud je vše v pořádku. Ne nutně se hned musí objevit na blogu, avšak admin team ti může udělit povolení pro hru.

§ Pokud se admin teamu nebude zdát registrace v pořádku, mají oprávnění ji zamítnout s uvedením důvodu, proč tomu tak je. Hráč má možnost opravit si dle pokynů/návrhů admin teamu svoji přihlášku do hry. Důrazně doporučujeme nerozporovat vyjádření adminů, mají svůj náhled na hru.

§ Jestliže budeš chtít do registrace zahrnout něco netradičního, jako je například setkání s málo běžnou nestvůrou, příchod do Tábora polokrevných v brzkém věku a jiné... vše konzultuj s adminy!  Platí i v případě registrace potomka Velké trojky.

§ Základním pravidlem, když vejdeš na chat, je pozdrav. Také zdravíš, když někam vejdeš, proč by to zde mělo být jiné? Nevyvolávej zbytečně hádky a pokud se ti něco nelíbí, klidně se ozvi. Admin má vždy poslední platné slovo.

 

§ Počet registrací na hráče není omezen. Pokud však toužíš po další postavě, za svou první, s níž do hry přijdeš, musíš mít odehranou alespoň jednu řádnou hru, jinak ti bude zamítnuta do doby, než vše napravíš​

§ Na fórum se registruj až po schválení postavy. V případě, že postava nebude schválena a admin objeví registraci na fóru, vyhrazuje si právo ji smazat.

§ Obrázek, který nahraješ na fóru ke své postavě, ořízni do čtverce, jinak se deformuje.

§ Zranění a zabíjení postav je povoleno pouze se souhlasem ze strany hráče, jemuž 'obětina' patří. Postavy, které 'zemřou' v rámci čistky, mohou být označeny za mrtvé v rámci her nebo výprav. Admin team si toto právo vyhrazuje.

§ Minimální počet řádků na fóru je 6, což je naprosté minimum, na které je možné reagovat. Nepřipouštíme výmluvu typu 'Psal jsem post na mobilu', jelikož i zde se dá rozepsat, stačí jen trochu chtít.

§ Pokud se ti druhý hráč neozve do 7 dnů, můžeš brát hru jako ukončenou a dohodnout si jinou.

§ Pro nevyžádané postavy platí pravidlo 'Neurčovat se sám'. Chceš-li svého táborníka určit, napiš jednomu z adminů během hry, kterou máš v současné době rozehranou, s žádostí o zařazení. V rámci hry ti napíše post a přiřadí tě k jednomu z bohů.

§ Admini nenesou žádnou zodpovědnost za újmu na psychickém zdraví hráčů mladších i starších 18 let. Vše je zde na vlastní zodpovědnost.

Instruktáž

Táborníci, vedoucí srubů ale i jiní instruktoři, si mohou zlepšovat schopnosti pomocí trénování s vyškolenými instruktory. Každý ovládá jiné schopnosti a k výuce přistupuje individuálně - teorií, praxí nebo kombinaci obojího. Je na tvém rozhodnutí, u koho se rozhodneš rozvíjet své dovednosti. Ať už to bude v aréně s mečem, lukostřelba na střelnici nebo se rozhodneš pokládat otázky o všemožných stvůrách, můžeš se přitom zdokonalovat ve schopnostech.

 • Za jednu úspěšně odehranou instruktáž má účastník nárok na 1 bod schopností.*

*Vztahuje se pouze na prostředí, kde instruktoři mají povoleno vést instruktáž.

Postavy zajímající se o instruktáž se smí účastnit pouze jedné instruktáže v daném období, pokud jich je vyhlášeno víc a časově se překrývají.

Trénink

Vyučovat a pomáhat se zvyšováním schopností mohou i samotní vedoucí srubů. Opět platí výše zmíněné, avšak s jedním odlišným detailem: Vedoucí nevyučují teorii, pouze praxi a pomáhají ti zdokonalit schopnosti, které už ovládáš - ale stejně tak ji musí ovládat i oni. Tam, kde nemáš ani jeden bod, ti nepomohou, nemohou ti pomoci v rozvíjení schopnosti, kterou ještě neznáš.

 • Trénink s vedoucím srubu od stejného božského rodiče nebo se  stejnou schopností patří k nejrychlejším. Za dvě úspěšně odehrané hry získáš 1 bod schopnosti.*

*Vztahuje se pouze na prostředí, kde vedoucí srubů mají povoleno vést instruktáž - tedy tréninkový plac.

Neurčeným polobohům, kteří se účastní tréninků, budou body zpětně přičteny po vyžádání božským rodičem.

Body schopností

Každý táborník oplývá schopnostmi, které zdědil po svém božském rodiči. 

​Jejich rozsah je určován na základě několika parametrů:

 • Celkové období pobytu v Táboře polokrevných

 • Období vyžádání po příchodu do Tábora

 • Zařazení v žebříčku hierarchie - táborník, vedoucí srubu, instruktor

 • Zpracování registrace (na detailní zpracování - ne však extrémně podrobné - je přihlíženo s většími sympatiemi a lze je ohodnotit vyšším počtem bodů schopností)

 • Účast na akcích - platí pro nevyžádané polobohy

Schéma bodů schopností s nimiž postavy začínají:

 • 0 bodů - Naprostý nováček bez určení / Neurčený táborník

 • 1 - 3 body - Nedávno vyžádaný nováček /  táborník

 • 4 - 6 bodů - Dlouholetý určený táborník

 • 7 - 9 bodů - Vedoucí srubu

 • 10 - 15 bodů - Instruktoři

 • 16+ bodů - Ředitelé / Speciální postavy

O počtu bodů rozhoduje admin team, nikdo jiný.

Neurčeným polobohům, kteří se účastní akcí a tréninků, budou body zpětně přičteny po vyžádání božským rodičem.

Další body schopností lze získat instruktáží, účastí na hrách a výpravách. Čím vyšší počet bodů má tvoje postava, tím větší šance úspěchu. Dosáhne-li počtu 12 bodů a výš, může ti být nabídnuto místo instruktora.​

Rozdělení schopností

Schopnosti se dědí po božském rodiči v případě určení. V závislosti na bohu může disponovat od tří do pěti různými schopnostmi - více informací nalezneš ZDE.

Božské schopnosti se rozdělují následovně:

 • Pasivní - jedná se o část schopností, které se vyskytují automaticky a polobůh je do určité míry neovládá.

 • Aktivní - vylepšené dovednosti, ke kterým je třeba síla vůle. Při použití vyčerpávají poloboha fyzicky i psychicky.

Každý polobůh začíná s pasivními schopnostmi, které si postupně může vylepšovat získáváním dalších bodů.

Schopnosti ve hře

Postava má u dané schopnosti možnost získat až 10 bodů. Dle počtu bodů je viditelné, do jaké míry ovládá získané schopnosti.

​Do 8. levelu (tedy do 4. řádku schopností) jsou děleny na 50% (lichý počet) a 100% (sudý počet).

Příklad:

Pokud postava disponuje 5 body u Electrokineze, ovládá na 100% všechny pasivní schopnosti, ale také na 50% může zvládnout absorbování elektřiny a její vedení do předmětů v poloviční síle. V překladu se to tedy ne pokaždé podaří (ať už v rámci hry s hráčem nebo na výpravě či v táborové hře)

Výpravy

Výprav se smí účastnit pouze určení polobozi. Pro neurčené jsou výpravy nebezpečné a tím pádem i zakázané, neboť nedisponují schopnostmi na útok/obranu. Tato vyhláška může být pozměněna na základě rozhodnutí admin teamu v rozmezí neoficiálních menších výprav vedených táborníky s dostatečnými zkušenostmi. Nově mohou i sami hráči žádat o výpravy - stačí si vymyslet námět, mít potřebné aspekty a požádat admina.​

Podmínky pro táborníka

 • Účast na min. 2 výpravách - nebo 1 výpravě a 1 hře

 • Schopnosti (dohromady) alespoň na 8 bodech - jedna z nich je aktivní

 • Aktivita

 • Spolehlivost

 • Informování admina

Výprava táborníka je ohodnocena maximálně 1 bodem schopností.

Podmínky pro instruktora

 • Účast na min. 1 výpravě/questu -  nebo 1 hře

 • Schopnosti (dohromady) alespoň na 14 bodech - dvě z nich aktivní

 • Aktivita

 • Spolehlivost

 • Informování admina

Výprava instruktora je ohodnocena maximálně 2 body schopností.

Tresty

V Táboře polokrevných samozřejmě platí, že za každou kázeňskou chybu může táborník dostat trest. V praxi to funguje tak, že každý měsíc vybíráme losem dvojice postav, která spolu musí následně odehrát hru v podobě plnění trestu, který jim byl přidělen.

Pro tresty platí

 • Hra musí být odehrána v měsíci, ve kterém byl trest vyhlášen.

 • Trest funguje jako běžná hra zasazená chronologicky do aktuálního dění v Táboře. Pokud má hráč s postavou rozehranou hru, platí, že se hra odehrává před plněním trestu.

 • Minimální počet postů na hráče je 5, pokud admin neřekne jinak.

 • V případě nesplnění trestu nebo jakýchkoliv jiných podmínek hrozí postavě od hráče pokuta až 75 - 150 drachem. (viz. Banka)

Tento blog je majetkem admin teamu a hráčů, kteří se podíleli společně vynaloženým úsilím na proměně a vylepšení. Veškeré texty jsou naše vlastní, nekopírujte reálie, registrace, jiný obsah a ani vzhled. Děkujeme, že dbáte na osobní kreativitu - admin team HoO

Blízká spolupráce s SHADEMORE TRPG

134c08_e7a2e6812be946608dfe89082ef2701c~

Dále spolupracujeme s:

9e97e3_19f5701ec03c4cd594c7fed33f1022b0~
Ikona+1.webp
banner.webp
298172_0b2b2d2951e441f7abcae66c8405c0fe~
Ikonka3.webp
reklama+ingwirth.jpg

© Vytvořeno by @Kefír, @Gipi, další kredity v admin team. Statue art by @artcobain (DA)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now